SŁUŻYMY PACJENTOM ZAWSZE WTEDY, KIEDY NAS POTRZEBUJĄ

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

szpital Podmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz
NIP: 834-14-56-538
Regon: 750079660
Konto bankowe: 74 1240 1819 1111 0000 1088 7132
Tel. (46) 837 56 11,12,13 Fax. (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Organ założycielski: Powiat Łowicki
Rodzaj świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wpis do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000005119
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 31857
Osoba reprezentująca: Dyrektor Szpitala - Jacek Kaniewski

AKTUALNOŚCI

8- marca Dzień Kobiet

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Święta Dnia Kobiet wszystkim Pacjentkom oraz Pracownicom ZOZ Łowicz składa
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Łowicz dn. 07.03.2015.

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza

ZOZ Łowicz zatrudni lekarza rezydenta lub
lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
lekarza mającego zamiar rozpocząć specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
do pracy w oddziale Chorób Wewnętrznych
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: nr tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych
-lek. med. Andrzeja Sobieraja: 601 408 079

Łowicz dn. 11.02.2015.

Zaproszenie

ZOZ Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług transportowych (samochodem ciężarowym do 3,5 tony, zamkniętym).
plik do pobrania

Łowicz dn. 12.02.2015.

Naprawa Tomografu Komputerowego

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z pracownikami szpitala składa serdeczne podziękowania Staroście Łowickiemu i władzom samorządowym powiatu łowickiego oraz Burmistrzowi Miasta Łowicza i władzom samorządowym Miasta Łowicza za szybką pomoc i zakup lampy do Tomografu Komputerowego.

Łowicz dn. 22.12.2014r.

Życzenia Świąteczne

Spokojnych, zdrowych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
a także wolnego od stresów
i satysfakcjonującego roku 2015
wszystkim Pacjentom oraz Pracownikom
życzy
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Łowicz dn. 22.12.2014r.

Festiwal Zdrowia

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że w dniu 18 października w II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2 odbędzie się "Festiwal Zdrowia"
Jednocześnie informujemy, że:
- badania EKG
- pomiar ciśnienia krwi
- pomiar glikemii
- konsultacje z logopedą
- konsultacje z dietetykiem
- nauka samobadania piersi i konsultacje z położną
będą odywały się, także na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2.

Łowicz dn. 17.10.2014r.

Od dnia 01.10.2014r. działa poradnia kardiologiczna

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do korzystania z usług lekarzy w poradni kardiologicznej.
Porady lekarskie są udzielane bezpłatnie w ramach refundacji NFZ.

Łowicz dn. 01.10.2014r.

Ankiety na temat poziomu usług w szpitalu.

Szanowni Państwo!
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat jakości usług świadczonych w naszym szpitalu, aby korygować niedociągnięcia i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom.
W zależności na jakim oddziale Państwo przebywali, prosimy o wypełnienie jednej z poniższych ankiet poprzez wybranie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami.
Oczekujemy również na Państwa uwagi w miejscach pozostawionych specjalnie do tego celu.
Ankieta jest anonimowa – prosimy o szczere wypowiedzi.

Nowy Tytuł Naukowy

Szpital łowicki może pochwalić się nastepnym lekarzem z tytułem Doktora Nauk Medycznych.
Pan Grzegorz Kokołaszwili obronił pracę doktorancką pod tytułem: Kliniczne znaczenie polimorfizmu c.73G>A genu UBC9(E2) cyklu SUMO w raku piersi.
Pozostali lekarze posiadający tytuł Doktora Nauk Medycznych to:
Marek Burzyński - starszy asystent oddziału chirurgicznego
Waldemar Grabowski - lekarz kierujący oddziałem pediatrycznym
Adam Rogowski-Tylman - lekarz kierujący oddziałem chirurgicznym
Dariusz Trepto - z-ca lekarza kierującego oddziałem chirurgicznym

Łowicz dn. 11.06.2014r.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji międzynarodowego dnia Pielęgniarek i Położnych Dyrekcja szpitala w Łowiczu życzy Naszym paniom Pielęgniarkom i Położnym wszelkiej pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu tego pięknego i trudnego zawodu.
Życzymy aby Wasz codzienny wysiłek decydujący nie raz o ludzkim życiu był wreszcie doceniony, a praca na rzecz ludzi potrzebujących pomocy i chorych budziła dumę i satysfakcję.

Łowicz dn. 12.05.2014

ZOZ Łowicz zaprasza do składania ofert na usługi transportowe

W związku z zamiarem podpisania umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do składania ofert dla ZOZ Łowicz na usługi transportowe (samochodem ciężarowym do 3,5 tony, zamkniętym)
Pełna treść ogłoszenia:plik do pobrania

Łowicz dn. 12.02.2014r.

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza

ZOZ Łowicz zatrudni lekarza rezydenta lub lekarza pediatrę do pracy w oddziale pediatrycznym
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: nr tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem pediatrycznym
-dr n. med. Waldemara Grabowskiego: 601 303 255

Łowicz dn. 08.01.2014r.

Poradnia chirurgii ogólnej i poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Dyrekcja ZOZ Łowicz informuje, że zakończył się remont poradnii chirurgii ogólnej i poradnii chirurgii urazowo-ortopedycznej.
Obydwie poradnie znajdują sie obecnie na parterze w budynku administracyjnym przy ul. Ułańskiej 28.

Łowicz dn. 06.01.2014r.

Odwiedziny Świętego Mikołaja

W piątek 6 grudnia łowicki szpital odwiedził Święty Mikołaj
Na oddziale pediatrycznym rozdawał świąteczne prezenty małym pacjentom przebywającym obecnie w szpialu.
Galeria zdjęć z wizyty

Łowicz dn. 06.12.2013r.

Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łowiczu informuje o rozpoczęciu akcji pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia!"
Akcja informacyjna przygotowana jest przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z ekspertami w dziedzinie wakcynologii. Skierowana jest zarówno do środowisk medycznych-lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, jak i środowisk pozamedycznych, szczególnie rodziców i opiekunów dzieci. Celem akcji jest m. in. wskazanie społeczeństwu na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa, w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień.
Strona Akcji informacyjnej "Zaszczep w sobie chęć szczepienia!" jest dostępna pod adresem:www.szczepienia.gis.gov.pl

Łowicz dn. 02.12.2013r.

Nowy Tytuł Naukowy

Szpital łowicki może od dnia 25 listopada 2013r. pochwalić się nastepnym lekarzem z tytułem Doktora Nauk Medycznych.
Pan Marek Burzyński obronił pracę doktorancką pod tytułem: Znaczenie polimorfizmu SNP 309 genu MDM 2 raka piersi.
Pozostali lekarze posiadający tytuł Doktora Nauk Medycznych to:
Waldemar Grabowski - lekarz kierujący oddziałem pediatrycznym
Adam Rogowski-Tylman - lekarz kierujący oddziałem chirurgicznym
Dariusz Trepto - z-ca lekarza kierującego oddziałem chirurgicznym

Łowicz dn. 26.11.2013r.

Wizyta Biskupa

W dniu 19 listopada 2013r. o godz. 12:30 w naszym szpitalu złożył wizytę Jego Ekscelencja Ks.Bp Andrzej Franciszek Dziuba.
Towarzyszyli mu Ks. Wiesław Wronka - Proboszcz Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu, Ks. Tomasz Wodnicki - Kapelan Szpitala oraz Kapelan Biskupa Ks. Andrzej Sylwanowicz.
Podczas wizyty Ks. Biskup spotkał się z kadrą zarządzającą, personelem oraz chorymi. Dokonał wizytacji Kaplicy Szpitalnej oraz oddziałów Pediatrycznego, Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Apteki Szpitalnej. Galeria zdjęć z wizyty

Łowicz dn. 19.11.2013r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Łowicz dn. 15.11.2013r.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Budowa kanalizacji deszczowej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu realizuje zadanie p.n.
"Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".
Wartość zadania ogółem: 334 520,39 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w formie pożyczki w wysokości: 293 930,00 PLN

Opis zakresu projektu:
Do zakresu inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”
zalicza się obręb działki nr ew. 8516/2 przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu użytkowanej przez Zespół Opieki Zdrowotnej.
Celem prac jest rozdzielenie istniejącej kanalizacji działającej jako ogólnospławna na kanalizację sanitarną i deszczową.
Obecnie istniejący odcinek kanalizacji po rozdziale będzie działać jako kanalizacja sanitarna niezależnie od nowo zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano osobne odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe poza posesję ZOZ tj. do ulicy Ułańskiej.
Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 310,2 mb.
Zaprojektowano wpusty uliczne w ilości 9 szt. oraz wpusty rynnowe w ilości 15 szt. o łącznej długości 218,4 mb.
Dzięki realizacji zadania unikniemy lokalnych podtopień i uciążliwości z tym związanych.
W/w inwestycja klasyfikuje się do zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dziedzinie ochrony środowiska - ochrona zasobów wodnych.
WFOŚiGW w Łodzi http://www.wfosigw.lodz.pl

Budowę sieci kanalizacji deszczowej zakończono z dniem 30 listopada 2013r.

Łowicz dn. 31.12.2013r.