SŁUŻYMY PACJENTOM ZAWSZE WTEDY, KIEDY NAS POTRZEBUJĄ

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie konkursowe - Zakończone

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na wykonanie usług: przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemów oddymiających, a także zakup gaśnic i kocy gaśniczych oraz ich oznakowanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
Pliki do pobrania: wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Łowicz dn. 13.09.2018r.

o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii lub lekarzy chętnych specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Posiadamy 5 miejsc rezydenckich.


Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: nr tel. (46) 837-53-68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym
Andrzej Sobieraj - nr tel. (46)837-56 -11,12,13 wew.211 lub 216.

Łowicz dn. 21.02.2018r.

Remont Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

Pierwszy etap remontu Oddziału Położniczo - Ginekologicznego za nami.
We wtorek 30 stycznia Przewodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof Górski, starosta łowicki Pan Krzysztof Figat, Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ Pan Michał Śliwiński oraz Radni Powiatu Łowickiego oceniali przeprowadzone prace.
Połgin

Mini galeria z oddziału:

Łowicz dn. 30.01.2018r.

o zatrudnieniu lekarzy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni lekarzy do pracy w oddziale wewnętrznym:
- lekarzy chcących specjalizować się w chorobach wewnętrznych, posiadamy 5 miejsc rezydenckich
- lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologii
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala:
tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym:
Andrzej Sobieraj: tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 211 lub 216
Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu pielęgniarek


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni:

1. Pielęgniarkę epidemiologiczną
2. Pielęgniarki do oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym
3. Pielęgniarzy do oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym
4. Pielęgniarki do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
5. Pielęgniarzy do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
1. Pielęgniarkę epidemiologiczną
Wymagania:

 - aktualne prawo wykonywania zawodu,
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii,
- średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa,
- co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu,
- umiejętność obsługi komputera.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Termin, miejsce składania aplikacji: do 15 listopada 2016 r., Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.
2. Pielęgniarki / pielęgniarzy do oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym
Wymagania:

- tytuł zawodowy pielęgniarka / pielęgniarz,
- aktualne prawo wykonywania zawodu
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Miejsce składania aplikacji: Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.
3. Pielęgniarki / pielęgniarzy do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
Wymagania:

- tytuł zawodowy pielęgniarka / pielęgniarz,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Miejsce składania aplikacji: Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.
Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu lekarza

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni lekarza rezydenta lub lekarza pediatrę do pracy w oddziale pediatrycznym.
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem pediatrycznym
Elżbieta Młoczkowska: tel. 602 577 580
Łowicz dn. 10.08.2017r.

PROJEKT - "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że od początku tego roku Nasz Szpital uczestniczy w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o powszechnie znane oraz opublikowane standardy. Akredytacja oznacza przyjmowanie nowych modeli postaw i zachowań, wymusza konieczność zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń oraz tradycyjnych rozwiązań. Zmiany wymagają wysiłku ze strony wszystkich pracowników szpitala, a dostosowanie szpitala do wymogów standardów akredytacyjnych wymaga wspóldziałania i pracy zespołowej.
Najważniejszym beneficjentem akredytacji są pacjenci, ponieważ to bezpieczeństwo pacjenta staje się priorytetem działań i wysiłków podejmowanych przez szpital. Akredytacja daje pacjentom bezpieczeństwo opieki, zwiększa szanse na skuteczność leczenia, wpływa pozytywnie na respektowanie praw i oczekiwań pacjentów.
Akredytacja to także korzyść dla personelu szpitala. Poprzez uporządkowanie, usystematyzowanie wielu elementów pracy, poprawia organizację pracy oraz daje większe poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych zadań. Dla szpitala to sposób na na umacnianie wiarygodności i wizerunku. Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego zobowiązuje do ciągłego doskonalenia, dbania o wysoką jakość bezpieczeństwo opieki. Akredytacja jest wielkim wyzwaniem, ale to dobrowolny proces, w którym szpital dąży do potwierdzenia wysokiej jakości i bezpieczeństwa opieki, a uzyskanie certyfikatu jest tego potwierdzeniem.
Projekt akredytacja szpitala

Łowicz dn. 06.06.2017r.

Łowicka interna oficjalnie otwarta

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz szpitalne laboratorium został oficjalne otwarty. Przecięcia wstęgi nie było, ponieważ oddział przez cały czas trwania remontu pracował pełną parą, zaś na koniec 2016 roku pochwalić się może wykonaniem kontraktu z NFZ w stu procentach.
W lipcu ubiegłego roku rozpoczął się remont, który objął trzy skrzydła pierwszego piętra ZOZ w Łowiczu - oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz laboratoria. Po 9 miesiącach od zbicia pierwszego kafla, w holu obok windy, wśród licznie zgromadzonych delegatów odbyło się oficjalne otwarcie interny.
Zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się burmistrz Krzysztof Kaliński, wójtowie poszczególnych gmin w powiecie łowickim, powiatowi samorządowcy, przedstawiciele firmy Tom-Bud, lekarze oraz pielęgniarki przywitali Krzysztof Figat i dyrektor placówki Jacek Kaniewski.
Obaj przyznali, że remont był ogromnym i trudnym przedsięwzięciem. Wyzwaniem nie tylko dla firmy, która go przeprowadzała, ale przede wszystkim dla personelu i pacjentów, bo oddział przez cały czas funkcjonował. Jego część na kilka miesięcy została przeniesiona na chirurgię. Dzięki temu łowicka interna w 2016 roku wykonała kontrakt z NFZ w stu procentach. Obecnie liczący 54 łóżka oddział wygląda nowocześnie i sterylnie.
Adam Sobieraj, ordynator oddziału wewnętrznego przyznał, że osobiście dzisiejszą uroczystość traktuje w kategorii zakończenia prac remontowych. - Myślę, że to ważny dzień dla miasta i powiatu, mamy nowy oddział wewnętrzny, nowe laboratorium, gabinet ekg, sekretariat, salę do nadzoru kardiologicznego, pokój socjalny oraz bardzo porządny gabinet lekarski. To wszystko przełoży się na to, że nasi pacjenci będą leczeni w lepszych, przyzwoitych warunkach – dodał lekarz.
Starosta Krzysztof Figat przyznał z kolei, że remont był bardzo potrzebny. Zapowiedział również, że na kwietniowej sesji Zarząd Powiatu Łowickiego przedłoży wniosek utworzenia zadania remontu oddziału ginekologiczno-położniczego i wskaże nań środki.
Osoby, które przybyły na dzisiejsze otwarcie mogły obejrzeć wyremontowane pomieszczenia. Po laboratorium oprowadziła jego kierownik Maria Żaczek, z kolei po oddziałowych korytarzach i pomieszczeniach opowiadał Andrzej Sobieraj.
Przypomnijmy, że w ramach remontu kosztem laboratorium powiększony został oddział wewnętrzny, wymianie uległy wszelkie instalacje – elektryczna, wodno-kanalizacyjne, gazów medycznych, systemów przyzywowych oraz przeciwpożarowa. Łowicka interna doczekała się również systemu wentylacji i klimatyzacji. Wizualnie oddział zyskał nowe posadzki, odświeżone zostały ściany i sufity. Pracowników cieszy również fakt nowego wyposażenia, jak lodówek do przetrzymywania medykamentów i próbek oraz pościeli. Tą ostatnią ufundowali wójtowie poszczególnych gmin.
Interna

Galeria zdjęć z odbioru oddziału internistycznego

Opis oraz zdjęcia zamieszczone za zgodą pani Katarzyny z portalu http://www.lowicz24.eu/aktualnosci/l24/11476-lowicka-interna-oficjalnie-otwarta

Łowicz dn. 23.03.2017r.

GRATULACJE!

Szanowni Państwo,
W dniu 23 grudnia 2016 zakończyło się głosowanie w plebiscycie Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2016, zorganizowanym przez „Dziennik Łódzki” wspólnie z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że dzięki Państwa głosom, Pani Bożena Czarnota, pielęgniarka naszego szpitala, zdobyła jeden z najlepszych wyników w województwie łódzkim, zdobywając piąte miejsce. Tak wysoki wynik to dowód uznania i sympatii pacjentów, a także profesjonalizmu i jakości opieki, jaką Pani Bożena otacza pacjentów.
W imieniu Dyrekcji ZOZ i wszystkich pracowników składamy Pani Bożenie Czarnocie serdeczne gratulacje, a wszystkim, którzy oddali głos na Panią Bożenę, dziękujemy za okazane wsparcie.

Łowicz dn. 12.01.2017r.

PLAN SZPITALA

ZOZ Łowicz


A - BUDYNEK ADMINISTRACJI

Parter
- poradnia chirurgiczna
- poradnia chirurgiczna urazowo-ortopedyczna
- rejestracja do poradni chirurgicznych
- poradnia położniczo-ginekologiczna
- poradnia geriatryczna
- poradnia rehabilitacyjna
- poradnia kardiologiczna
- nocna pomoc zdrowotna
- transport sanitarny
I piętro
- pomieszczenia administracji
II piętro
- pomieszczenia administarcji
- sekretariat
- dyrektor
- główny księgowy

B, C, D, E, F - BUDYNEK SZPITALA

Parter
Segment B
- główne wejście do szpitala
- szatnia
- sklep/kawiarnia
Segment C
- izba przyjęć
- rtg
- tomografia
- usg
Segment D, E
- odział chirurgiczny
Segment F
- apteka
I piętro
Segment C
- oddział pediatryczny
Segment D, E
- odział wewnętrzny
Segment F
- laboratorium
- oddział wewnętrzny

II piętro
Segment C
- oddział anestezjologiczny
Segment D, E
- odział położniczo-ginekologiczny
Segment E
- odział neonatologiczny
Segment F
- blok operacyjny
III piętro
Segment C
- hotel dla matek
- kaplica szpitalna

G - PORADNIA REHABILITACJI I FIZJOTERAPII

H - PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

INFORMACJE PODSTAWOWE

Podmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz
NIP: 834-14-56-538
Regon: 750079660
Konto bankowe: 74 1240 1819 1111 0000 1088 7132
Telefon: (46) 837 56 11,12,13
Fax: (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Organ założycielski: Powiat Łowicki
Rodzaj świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wpis do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000005119
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 31857
Osoba reprezentująca: Dyrektor Szpitala - Jacek Kaniewski

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z chęcią na nie odpowiemy i udzielimy wszelkich informacji.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


WYPEŁNIJ FORMULARZ
KONTAKTOWY

UWAGA! Aby zarejestrować się do poradni specjalistycznej lub pracowni diagnostycznej należy przejść do: E-rejestracja

SPIS TELEFONÓW

AGENDATELEFON WEWNĘTRZNYPERSONEL
Apteka - Kierownik222Zofia Rogowska-Tylman
Blok Operacyjny231Agnieszka Gąsecka
Dział Administracyjno-Techniczny 209Zbigniew Trzmielak
Dział Administracyjno-Techniczny252Anna Tybuś
Dział Administracyjno-Techniczny – Kierownik267Elżbieta Zwolińska
Dział Administracyjno-Techniczny – Magazyn i Druki263Helena Salamon
Dział Administracyjno-Techniczny - Informatycy284Marek Jarota
Dział Administracyjno-Techniczny - Informatycy284Paweł Szwarocki
Dział Administracyjno-Techniczny - Inwentaryzacja281Anna Karda
Dział Administracyjno-Techniczny - Zamówienia Publiczne252Elżbieta Węglarek
Dział Finansowo-Księgowy278Danuta Rudnicka
Dział Finansowo-Księgowy278Ewelina Szczepanik
Dział Finansowo-Księgowy - Fakturowanie276Monika Selenta
Dział Finansowo-Księgowy - Koszty280Jolanta Kosiorek
Dział Finansowo-Księgowy - Koszty280Bogusława Guzek
Dział Metodyczno-Organizacyjny262Ewa Wilgan
Dział Metodyczno-Organizacyjny257Aleksandra Duranowska
Dział Metodyczno-Organizacyjny257Alicja Staniszewska
Dział Metodyczno-Organizacyjny262Grażyna Śliwińska
Dział Metodyczno-Organizacyjny259Urszula Podlasińska
Dział Metodyczno-Organizacyjny289Danuta Juszczak
Dział Metodyczno-Organizacyjny289Małgorzata Włodarczyk
Dział Metodyczno-Organizacyjny - Kierownik268Wanda Pakulska
Dział Pomocy Doraźnej255Elżbieta Tomaszewska
Dział Radców Prawnych271Elżbieta Czarnota
Dział Spraw Pracowniczych510Izabela Malejka
Dział Spraw Pracowniczych - Kierownik279Jolanta Sekuła
Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Płac272Barbara Węglarek
Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Płac273Bożena Wiśniewska
Hotel dla matek406
Inspektor ds. obronnych i P.Poż256Paweł Cichański
Inspektor Ochrony Danych Osobowych256Dariusz Rełek
Izba Przyjęć235
Izba Przyjęć503 105 540
Izba Przyjęć - Lekarz Dyżurny249
Izba Przyjęć - Położnictwo237
Kasa275Anna Gejda
Księgowość - Główny Księgowy270Jadwiga Krężałek
Kuchnia208
Laboratorium206Maria Żaczek
Laboratorium – Rejestracja202
Naczelna Pielęgniarka131Ewa Michalska
Nocna Pomoc Lekarska - NPL508
Oddział Chirurgiczny – Lekarze236
Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Lekarze203
Oddział Intensywnej Terapii - Lekarze221
Oddział Neonatologiczny - Lekarze204
Oddział Pediatryczny - Lekarze402
Oddział Pediatryczny – pokój matek z dzieckiem405
Oddział Wewnętrzny - Lekarze216
Poradnia Chirurgiczna – Rejestracja435Ewa Kosiorek
Poradnia Geriatryczna600 956 047
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza241
Poradnia Kardiologiczna508
Poradnia Leczenia Uzależnień285
Poradnia Medycyny Pracy266
Pracownia Elektrokardiografii - EKG297
Pracownia Ultrasonografii - USG291
Pralnia219
RTG - Kierownik226Wiesława Wróbel
RTG - Rejestracja234
Sekretariat277Dorota Urbaniak
Warsztaty217

LOKALIZACJA SZPITALA

Zespół Opieki Zdrowotnej położony jest przy ulicy Ułańskiej 28 w Łowiczu.
Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowe dotarcie do szpitala, zarówno mieszkańcom samego Łowicza, jak i okolicznych miejscowości.
Dla zmotoryzowanych pacjentów na terenie szpitala znajduje się strzeżony parking. Obiekt przystosowany jest także dla osób niepełnosprawnych - rampy podjazdowe, windy oraz odpowiednio wyposażone toalety.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Ustawienia dotyczące plików cookies można zawsze zmienić w swojej przeglądarce. Polityka bezpieczeństwa dotycząca plików cookies:

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

I. Cookies (tzw. „ciasteczka”)
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

II. W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

III. Jakie są stosowane rodzaje plików cookies?
W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających logowania i uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
d) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

IV. W jaki sposób mogą zostać zmienione warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.zoz.pol.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego www.zoz.pol.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

V. Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
Szanując prywatność Użytkowników, poniżej zamieszczamy linki do instrukcji usuwania danych gromadzonych w plikach cookies, jak również ich całkowitego wyłączania. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, Wybierz przeglądarkę internetową z listy poniżej (zostaniesz przeniesiony na stronę producenta).

Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Safari

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry