DLA PERSONELU SZPITALARegulamin Organizacyjny ZOZ w Łowiczu: regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 3


Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta: treść ustawy


Statut ZOZ w Łowiczu: Statut - Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28.02.2018r.


Leczenie szpitalne - charakterystyka grup JGP - z dnia 23.02.2018r. JGP.pdf

Leczenie szpitalne - charakterystyka grup JGP - z dnia 23.02.2018r. JGP.xlsx


Charakterystyka środków chemicznych używanych w ZOZ w Łowiczu Karty charakterystyki


Kodeks Etyki Kodeks

mariola mariola


Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry