DLA PERSONELU SZPITALARegulamin Organizacyjny ZOZ w Łowiczu: regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 3


Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta: treść ustawy


Statut ZOZ w Łowiczu: Statut - UCHWAŁA nr XXXI/178/0017 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 31.01.2017r.

Zmiana do Statutu ZOZ w Łowiczu: UCHWAŁA nr XLIII/265/2017 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 27.12.2017r.


Leczenie szpitalne - charakterystyka grup JGP - zgodnie z zarządzeniem nr 57/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30.11.2017 r. JGP


Charakterystyka środków chemicznych używanych w ZOZ w Łowiczu Karty charakterystyki


Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry