KADRA ZARZĄDZAJĄCA

p.o. Dyrektora szpitala - Marcin Pluta


Połączenie przez sekretariat

46-837 56 11,12,13 wew. 277

lub 46-837 53 68

marcin.pluta@zoz.pol.pl

Dyrektor d/s Lecznictwa - Andrzej Kaźmierczak


Połączenie przez sekretariat

46-837 56 11,12,13 wew. 277

lub 46-837 53 68

andrzej.kazmierczak@zoz.pol.pl

Główny Księgowy - Jadwiga Krężałek


46-837 56 11,12,13 wew. 270

jadwiga.krezalek@zoz.pol.pl

Naczelna Pielęgniarka - Ewa Michalska


46-837 56 11,12,13 wew. 131

ewa.michalska@zoz.pol.pl

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry