E-REJESTRACJA

Rejestracja elektroniczna do poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych

Formularz rejestracji do por. rehabilitacyjnej, działu fizjoterapii i fizjoterapii domowej

Formularz rejestracji do pozostałych poradni i pracowni

UWAGA!     Rejestracja internetowa dotyczy tylko pacjentów stabilnych.
Przypadki określone przez lekarza na skierowaniu jako pilne rejestrowane są na wizytę bezpośrednio w rejestracji w lokalizacji poradni lub pracowni.

Rejestracja internetowa wymaga poprawnego wypełnienia wszystkich pól znajdujących się w formularzu.

Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się obowiązkowo zgłosić do rejestracji celem dokonania reszty formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia uprawnień do otrzymania świadczenia medycznego w danym dniu.
Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz skierowanie do poradni jeżeli jest wymagane.

Pacjenci uprawnieni do wizyty poza kolejnością
1. Zasłużeni honorowi dawcy krwi.
2. Zasłużeni dawcy przeszczepu.
3. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
4. Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm..
5.Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jeżeli pacjent spełnia przynajmniej jeden z poniżej wymienionych kryteriów to uprzejmie prosimy o wpisanie tej informacji w polu uwagi.

Pacjent w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania maila otrzyma odpowiedź zwrotną o proponowanym terminie przyjęcia do wybranej poradni.
Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

Formularz rejestracji do por. rehabilitacyjnej, działu fizjoterapii i fizjoterapii domowej

Formularz rejestracji do pozostałych poradni i pracowni

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry