KONKURSY NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE - 2013R.

Osoba do kontaktów: Mariola Ptaszyńska
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 276
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: mariola.ptaszynska@zoz.pol.pl

Konkurs Ofert nr 29 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie
data zamieszczenia: 13.12.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 28 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na zastępcę lekarza kierującego oddziałem położniczo-ginekologicznym
data zamieszczenia: 11.12.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 27 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów w oddziałach szpitalnych
· pełnienie gotowości w oddziałach szpitalnych ( dyżury pod telefonem)
· pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych w dni robocze przez 3 godzinny dziennie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r

data zamieszczenia: 06.12.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 26 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na opis zdjęć rtg, nadzór nad wykonywaniem badań radiologicznych
data zamieszczenia: 05.12.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 25 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na wykonywanie porad lekarskich w poradni chirurgii ogólnej
data zamieszczenia: 03.12.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 24 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na wykonywanie porad lekarskich w poradni ortopedycznej
data zamieszczenia: 03.12.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 23 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej: badań hormonalnych, markerów nowotworowych, diagnostyki anemii, cukrzycy, WZW, chorób infekcyjnych i innych
data zamieszczenia: 03.12.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 22 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na wyjazd lekarza w transporcie międzyszpitalnym
data zamieszczenia: 02.12.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 21 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na opis badań tomografii komputerowej w oparciu o teletransmisję
data zamieszczenia: 02.12.2013
Pliki do pobrania
Wybór najkorzystniejszej ofertyPliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 20 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala w Łowiczu
od 01.01.2014r. od godz. 8.00 do 01.01.2015r. do 8.00

data zamieszczenia: 28.11.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 19 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie
data zamieszczenia: 21.11.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 18 -UNIEWAŻNIONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala w Łowiczu
od 01.01.2014r. od godz. 8.00 do 01.01.2015r. do 8.00

data zamieszczenia: 21.11.2013

Konkurs Ofert nr 17 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w  Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej
data zamieszczenia: 11.10.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 16 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu pielęgniarstwa.
data zamieszczenia: 09.09.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 15 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu radiologii, ultrasonografii i tomografii komputerowej.
data zamieszczenia: 03.09.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 14 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
data zamieszczenia: 30.08.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 13 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na zapewnienie opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie między szpitalnym.
data zamieszczenia: 11.07.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 12 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
data zamieszczenia: 05.07.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 11 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
data zamieszczenia: 13.06.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 10 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na zapewnienie opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie między szpitalnym.
data zamieszczenia: 17.05.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 9 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Łowiczu.
data zamieszczenia: 14.05.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 8 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala w Łowiczu.
data zamieszczenia: 14.05.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 7 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na świadczenie usług pozostawania w gotowości zabezpieczenia lekarskiego nad pacjentami karetką transportową w transporcie między szpitalnym.
data zamieszczenia: 25.04.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 6 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala w Łowiczu oraz zapewnienie opieki lekarskiej pacjentów w transporcie między szpitalnym .
data zamieszczenia: 12.02.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 5 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej.
data zamieszczenia: 07.02.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 4 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej.
UWAGA: Udzielający Zmówienia informuje, że okres rozliczeniowy umowy może ulec zmianie z 01.02.2013r. na 01.03.2013r.
data zamieszczenia: 11.01.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 2 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie.
data zamieszczenia: 11.01.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 1 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na lekarza kierującego oddziałem fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie oraz na pełnienie dyżurów lekarskich w w/w oddziale.
data zamieszczenia: 03.01.2013
Pliki do pobrania

Konkurs Ofert nr 3 -ZAKOŃCZONY
Konkurs Ofert na zabezpieczenie lekarskie do transportów pacjentów w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Udzielającego Zamówienia.
data zamieszczenia: 11.01.2013
Pliki do pobrania