KONKURSY NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Kontakt:
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 276
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014

  Treść

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wejścia w życie „Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej”
załączniki:
zarządzenie
regulamin
załącznik nr 1
załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 60/2014

  Treść

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany „Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej”
załączniki:
zarządzenie
załącznik nr 1

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób świadczących dla ZOZ w Łowiczu usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych: klauzula informacyjna

OGŁOSZENIA KONKURSOWE


Konkurs Ofert nr 15/2018 - AKTUALNY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgii ogólnej i położniczo-ginekologicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 15.10.2018r.


Konkurs Ofert nr 14/2018 - AKTUALNY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne ( KOD CPV 85121100-4) z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.10.2018r.


Konkurs Ofert nr 13/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne z zakresu wykonywania badań i opisów radiologicznych, tomografii komputerowej i badań ultrasonograficznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.09.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 12/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne ( KOD CPV 85121100-4) z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 07.09.2018r.


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 11/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczenia medyczne z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 20.07.2018r.


Ogłoszenie o przedłużeniu składania ofert: plik do pobrania


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 10/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.07.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 09/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń medycznych w laboratorium medycznym ( kod CPV 85145000-7) przez diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 09.07.2018r.


Ogłoszenie o przedłużeniu składania ofert: plik do pobrania


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 08/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz na specjalistyczne usługi chirurgiczne (kod CPV 85121300-6) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Poradni Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.06.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 07/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 30.05.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 06/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 20.04.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 05/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne realizowane przez pielęgniarki ( kod CPV 85141200-1 ) i położne ( kod CPV 85141100-0 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w agendach ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

Pytania i wyjaśnienia dotyczące konkursu: plik do pobrania


data zamieszczenia: 15.03.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 04/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne ( kod CPV 85121283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.02.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 03/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne realizowane przez pielęgniarki ( kod CPV 85141200-1 ) i położne ( kod CPV 85141100-0 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w agendach ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.02.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 02/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne realizowane przez pielęgniarki ( kod CPV 85141200-1 ) i położne ( kod CPV 85141100-0 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w agendach ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.01.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 01/2018 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 08.01.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 15/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usług obrazowania medycznego ( kod CPV 85150000-5 ), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 30.11.2017r.


Pytania i wyjaśnienia dotyczące konkursu: plik do pobrania


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 14/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 30.11.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 13/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie usług świadczonych przez laboratoria medyczne (kod CPV 85145000-7), polegających na wykonywaniu usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej: badań hormonalnych, markerów nowotworowych, diagnostyki anemii, cukrzycy, chorób infekcyjnych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 20.11.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert - UZUPEŁNIAJĄCY nr 12/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.11.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 11/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.09.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 10/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.09.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 09/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.09.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 08/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólnej usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgii ogólnej oraz położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.09.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 07/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólnej usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgii ogólnej oraz położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 29.08.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 06/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 29.08.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 05/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie medyczne tj. świadczenie usług szpitalnych (Kod CPV 85111000-0) wykonywanych przez lekarza kierującego oddziałem chirurgicznym w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.06.2017r.


Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 04/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, tj. świadczenie usług obrazowania medycznego (Kod CPV 85150000-5) w celu zapewnienia pracy Pracowni RTG po zakończeniu normalnej ordynacji techników RTG w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 08.06.2017r.


Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 03/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne realizowane przez pielęgniarki ( kod CPV 85141200-1 ) i położne ( kod CPV 85141100-0 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w agendach ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.06.2017r.


Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 02/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usług obrazowania medycznego ( kod CPV 85150000-5 ), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 10.05.2017r.


Odpowiedzi na zadane pytania do oferty: plik do pobrania


Informacja o przedłużeniu składania ofert: plik do pobrania


Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 01/2017 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 19.01.2017r.


Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 12/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólnej usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgii ogólnej oraz położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.12.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 11/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólnej usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgii ogólnej oraz położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 16.11.2016r.


Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 10/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 16.11.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 9/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs, zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywaniu badań i opisów radiologicznych, tomografii komputerowej i ultrasonograficznych (Kod CPV 85150000-5) przez lekarzy radiologów w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 06.09.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 8/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) wykonywanych przez lekarza pediatrę w oddziale pediatrycznym w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 26.07.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Konkurs Ofert nr 7/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 05.07.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Konkurs Ofert nr 6/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 10.06.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Konkurs Ofert nr 5/2016 - UNIEWAŻNIONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 25.05.2016r.


Unieważnienie konkursu

Konkurs Ofert nr 4/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne realizowane przez pielęgniarki ( kod CPV 85141200-1 ) i położne ( kod CPV 85141100-0 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w agendach ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 25.05.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Konkurs Ofert nr 3/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs, zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne, tj. usługi świadczone w laboratorium medycznym (Kod CPV 85145000-7) przez diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.05.03.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Konkurs Ofert nr 2/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz na specjalistyczne usługi chirurgiczne (kod CPV 85121300-6) polegającee na udzielaniu świdczeń medycznych w Poradni Chirurgii Ogólnej ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.05.03.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Konkurs Ofert nr 1/2016 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) wykonywanych przez lekarza pediatrę w oddziale pediatrycznym w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 07.03.2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry