OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla Pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Drodzy Pacjenci,

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
z siedzibą
ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz;

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów przez osoby wykonujące zwód medyczny lub świadczące inne usługi medyczne, zarządzanie udzielaniem usług medycznych;

Mają Państwo
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

Państwa dane, ze szczególną starannością, mogą być udostępniane:
organom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

Państwa dane gromadzone są:
w zbiorze danych osobowych – dokumentacja medyczna pacjentów;

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów generalnych:
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia następuje na podstawie:
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
• Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry