OFERTY PRACY

o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii lub lekarzy chętnych specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Posiadamy 5 miejsc rezydenckich.


Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: nr tel. (46) 837-53-68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym
Andrzej Sobieraj - nr tel. (46)837-56 -11,12,13 wew.211 lub 216.

Łowicz dn. 21.02.2018r.

Nabór na stanowisko - IOD

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza nabór na stanowisko IOD – Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z art. 39 ust.1 RODO.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- curriculum vitae,
- list motywacyjny,
- dokumenty poświadczające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
- dokumenty poświadczające tożsamość,
- kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922),

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie ZOZ w Łowiczu ul. Ułańska 28, II piętro w godz. 8:00 – 14:30, do dnia 28.02.2018r. Warunki zatrudnienia do ustalenia z dyrekcją ZOZ w Łowiczu.

Łowicz dn. 20.02.2018r.

o zatrudnieniu lekarzy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni lekarzy do pracy w oddziale wewnętrznym:
- lekarzy chcących specjalizować się w chorobach wewnętrznych, posiadamy 5 miejsc rezydenckich
- lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologii
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala:
tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym:
Andrzej Sobieraj: tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 211 lub 216
Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu asystentki-sekretarki medycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni asystentkę medyczną - sekretarkę do pracy w oddziale wewnętrznym.
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym:
Andrzej Sobieraj: tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 211 lub 216
Łowicz dn. 10.08.2017.

o zatrudnieniu lekarza

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni lekarza rezydenta lub lekarza pediatrę do pracy w oddziale pediatrycznym.
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem pediatrycznym
Elżbieta Młoczkowska: tel. 602 577 580
Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu pielęgniarek

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni:

1. Pielęgniarkę epidemiologiczną
Wymagania:

 - aktualne prawo wykonywania zawodu,
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii,
- średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa,
- co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu,
- umiejętność obsługi komputera.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Termin, miejsce składania aplikacji: do 15 listopada 2016 r., Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.

2. Pielęgniarki / pielęgniarzy do oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym
Wymagania:

- tytuł zawodowy pielęgniarka / pielęgniarz,
- aktualne prawo wykonywania zawodu
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Miejsce składania aplikacji: Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.

3. Pielęgniarki / pielęgniarzy do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
Wymagania:

- tytuł zawodowy pielęgniarka / pielęgniarz,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Miejsce składania aplikacji: Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.
Łowicz dn. 10.08.2017r.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry