OFERTY PRACY

o zatrudnieniu lekarzy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni lekarzy do pracy w oddziale wewnętrznym:
- lekarzy chcących specjalizować się w chorobach wewnętrznych, posiadamy 5 miejsc rezydenckich
- lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologii
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala:
tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym:
Andrzej Sobieraj: tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 211 lub 216
Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu asystentki-sekretarki medycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni asystentkę medyczną - sekretarkę do pracy w oddziale wewnętrznym.
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym:
Andrzej Sobieraj: tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 211 lub 216
Łowicz dn. 10.08.2017.

o zatrudnieniu lekarza

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni lekarza rezydenta lub lekarza pediatrę do pracy w oddziale pediatrycznym.
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem pediatrycznym
Elżbieta Młoczkowska: tel. 602 577 580
Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu pielęgniarek

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni:

1. Pielęgniarkę epidemiologiczną
Wymagania:

 - aktualne prawo wykonywania zawodu,
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii,
- średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa,
- co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu,
- umiejętność obsługi komputera.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Termin, miejsce składania aplikacji: do 15 listopada 2016 r., Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.

2. Pielęgniarki / pielęgniarzy do oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym
Wymagania:

- tytuł zawodowy pielęgniarka / pielęgniarz,
- aktualne prawo wykonywania zawodu
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Miejsce składania aplikacji: Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.

3. Pielęgniarki / pielęgniarzy do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
Wymagania:

- tytuł zawodowy pielęgniarka / pielęgniarz,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Miejsce składania aplikacji: Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.
Łowicz dn. 10.08.2017r.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry