ODDZIAŁ FIZJOTERAPII I REHABILITACJI W STANISŁAWOWIE

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Zdzisław Surmacz

Telefon: (046) 838 26 72

Pielęgniarka koordynująca: Krystyna Zawiślak

Telefon: (046) 838 26 72